IMBAT FM Tam 90

KORDON FM 96.5

RADYO KORDELYA 88.5

İMBAT SLOW 107.6

İMBAT HABER 94.2TÜRKİYE' den 3969


ALMANYA' den 82555


FRANSA' den 81027


IMBAT yazıp bir boşluk bırakarak mesajınızı gönderebilirsiniz.Lütfen bize sorularınızı ve önerilerinizi göndermekten çekinmeyin.Her e-postayı okuyoruz ve sizin fikirleriniz önemsiyoruz.

İletişime Geç


PlayStore


Radyo Yayını

[Radio Broadcasting (îng.), Radio Diffussion (Fr.),Hörren CAlm.) Elektromanyetik dalgalar (Hertz dalgaları), enerjisi aracılığı ile bir olayın, bir iletinin (ses-müzik) topluma ses yolu ile aktarılmasıdır. Bir başka deyişle, kulakla duyulabilecek sinyallerin radyo frekansları aracılığı ile boşlukta yayılması ve bunun sonucunda bu sinyallerin, bu amaç için geliştirilmiş özel alıcılar aracılığı ile toplumu oluşturan bireylerce izlenmesidir. Çağımız, teknolojik gelişmelerin en yoğun biçimde kendini gösterdiği, hergün yeni bir buluşun yapıldığı çağ. Bu teknolojik gelişmelerin en önemli ürünlerinden biri de, kuşku yokki elektronik buluşlardır. Radyo bu buluşların önemli bir ürünüdür. Özellikle kitlesel haberleşmede kullanılışı toplumlar arasındaki haberleşmeye yeni bir aşama getirmiştir. Radyo nun haberleşme alanındaki önemli etkisi yanında toplum ların eğlence, eğitim ve haber alma gibi gereksinmelerini karşılar nitelikte yayınlar yapması ise radyonun önemini daha da arttırmıştır. Bugün artık, Radyosuz bir toplum düşünülememektedir. Radyonun, Elektromanyetik dalgalar aracılığı ile ses unsurunun bir program şeklinde insanlık yararına sunuluşunun henüz 60 yıllık bir geçmişi vardır. Ancak, radyo telsizinin ilk yayına başlamasının 1920'lerde olmasına karşılık, bu konuda yapılan çalışmaların çok eskiden, 1860'lardan önce başladığını belirtmek gerekir. Günlük yaşantımızın bir parçası durumuna gelen radyonun iletişim aracı olarak ortaya çıkması tek değil, birçok ulusun çalışması sonucu olmuştur. Değişik tarihlerde, değişik ülkelerde, farklı bilim adamları radyonun bugünkü durumuna gelmesini sağlayıcı teknik buluşları yapmışlardır. Radyo tekniğinin gelişmesine başlıca şu beş bilim adamının katkısını belirtmek gerekir: James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, J. A. Fleming, Lee De Forest. Bu isimlere daha birçokları eklenebilir. Özellikle aynı buluşu bir başka ülkede, aynı tarihlerde birbirinden habersiz olarak gerçekleştiren bir çok bilim adamı vardır. Bu sebeple radyo tarihçesinden bahseden kitap ve yazılarda ilk buluşun kim tarafından yapıldığı konusunda zaman zaman farklı yorumlar yapılmaktadır. Radyo, gelişimini telefon ve telgrafa borçludur. Bu ikisi icat edilmeseydi radyo da olmazdı.1860 ‘ta İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, radyo dalgalarının varlığını keşfetmiştir.Elektromanyetik dalgaların varlığını İngiliz fizikçi H. Hertz 1887'de elektromanyetik dalgaları laboratuarda deneysel olarak elde etmeyi başardı. Hertz 'in deneylerini yenileyen İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi, dalgaları ilk denemesinde 9m., sonra 275m. ve 3 km.lik uzaklıklara iletmeyi başardı.1901'de de Atlas Okyanusu ötesine ilk telsiz mesajını iletti. Radyonun gelişmesi açısından bundan sonraki en büyük adım, İngiliz fizikçi J.A.Fleming'in ilk elekrotlu lambayı geliştirmesi oldu. İçinden yalnızca bir yönde elektrik akımı geçebilen diyot, doğrultucu işlevi yaptığından ötürü alıcılarda demodülatör olarak kullanılabiliyordu. İki elektrotlu lambada anot ile katot arasına ızgara biçiminde üçüncü bir elektrota yerleştirerek 1906'da triyot lambayı geliştiren kişi ise ABD'li mucit Lee De Forest oldu, böylece, radyo verici ve alıcılarında asilatör ve yükselteç olarak kullanılabilen ve bu nedenle önemli bir gelişmeyi simgeleyen buluşu ortaya koymuş oluyordu. Bu beş bilim insanının farklı zamanlarda ortaya çıkardığı gelişmelerin sonucunda bugünün radyo dünyasının temelleri atılmış oldu, bu sebeple dünya radyonun mucidi bir kişidir diyemeyecek ve bu beş isim radyonun tarihi dendiğinde birlikte anılacaklardır.

Türkiye’nin İlk Radyo Reklamı

Türkiye'de radyoda ilk reklam, 1951 yılında yayınlandı. Reklamlar, önceleri radyonun kendi spikerleri tarafından sözlü olarak okunurken, daha sonra, reklamlar için "özel saatler" ayrıldı. Bankalar, özel kuruluşlar, resmi ve yarı resmi kuruluşlar, radyolarla anlaşma yaparak özel reklam programları yayınlatmışlardır. Amerika'da Wayne Country Universty'de bir sömestr reklamcılık ve muhasebe öğrenimi gördükten sonra yurda dönen Faruk Deniz, 1956 yılında 5.000 lira sermaye ile Televizyon Reklam'ı kurarak radyo reklamcılığına başlamıştır. Yine aynı yıllarda Türkan Sedefoğlu, "Sedef Reklam" adıyla bir şirket kurarak ilk radyo reklamcılarından olmuştur. Sededfoğlu, aynı zamanda ilk kadın reklamcılardan sayılır. Dünya’nın İlk Radyo Reklamı 1920 yılında Westinghouse Company, KDKA'nın kurulmasına izin veren ticari bir radyo lisansı başvurusunda bulundu ve aldı. KDKA, daha sonra resmi olarak devlet tarafından lisanslanan ilk radyo istasyonu haline gelecekti. Westinghouse da radyo yayıncılığını halka tanıtmaya başladı. Ev yapımı radyo alıcıları bazıları için bir çözümdü ve onları satan üreticiler için bir sorun yaratmaya başladı. Sonuç olarak, Radyo Şirket Anlaşmaları, RCA, hükümet tarafından yaptırım altına alındı. RCA uyarınca bazı şirketler alıcılar, diğer şirketler ise vericileri onayladı. Yalnızca bir şirket olan AT & T, yayını ve zincirleme yayın yapabildi. AT & T, 1923'te ilk radyo reklamını yayınladı.

IMBAT FM'de Radyo Reklamı
Radyomuzda bugüne kadar yayınlanan ve gelecekte yayınlanacak olan her reklam bizim için önemli ve değerlidir.Radyolarımızda reklam vermek için info@kordonmedya.com adresine mail atabilir yada (0232)462-54-56 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.